Στρατηγική Ανάπτυξης Δικτύου

Η στρατηγική της enterg είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της ΗΡΩΝ, υπάρχει κοινή κατεύθυνση και ξεκάθαροι, κοινοί στόχοι: Να κατακτήσουμε την ηγετική θέση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ιδιωτών πελατών.

Αποστολή μας είναι να υποστηρίξουμε ενεργά και συστηματικά τους συνεργάτες μας, ώστε να αναπτυχθούν αποδοτικά, να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες της αγοράς, να εφαρμόσουν τις εμπορικές στρατηγικές και τις δράσεις μας και να πετύχουμε μαζί τους μετρήσιμα και συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Πανελλήνιο Δίκτυο
Πανελλαδικό Δίκτυο Μεταπωλητών

 

Η enterg αποτελεί τον εμπορικό βραχίονα της ΗΡΩΝ και αναπτύσει το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο Πανελλαδικό δίκτυο μεταπωλητών υπηρεσιών και προϊόντων ενέργειας της ΗΡΩΝ σε τελικούς καταναλωτές.

Αναζήτηση επαγγελματιών
Αναζήτηση επαγγελματιών

 

Αναζητούμε τους πιο ισχυρούς επαγγελματίες ανά γεωγραφική αγορά. Προτεραιότητά μας η υποστήριξη και η ανάπτυξη τους.

Υποστήριξη
Υποστήριξη

 

Παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη στο Δίκτυο Συνεργατών μας με προωθητικό υλικό και ενέργειες επικοινωνίας.

.

Εποπτεία
Εποπτεία

 

Παρακολουθούμε μέσω της εξειδικευμένης ομάδας στελεχών μας συστηματικά την αγορά και εποπτεύουμε την ομαλή ανάπτυξη και λειτουργία του δικτύου.

Παροχή κινήτρων
Παροχή κινήτρων

 

Θέτουμε στόχους από κοινού με τους συνεργάτες μας, παρέχουμε κίνητρα και πρόσθετες παροχές με βάση την επιτευξιμότητα των στόχων ανά τρίμηνο και ετησίως.

Πιστοποίηση συνεργατών
Πιστοποίηση των συνεργατών

 

Πιστοποιούμε τους συνεργάτες μας ως Electricity Experts – Εξουσιοδοτημένοι σύμβουλοι / πωλητές ηλεκτρικής ενέργειας της enterg και της ΗΡΩΝ, επιβραβεύοντας τη συνέπεια, την υπευθυνότητα και τη δέσμευση τους στους στόχους που από κοινού έχουμε θέσει.